Dây và cáp điện chống cháy

CÁP CHỐNG CHÁY NHIỀU LÕI-0.6/1 KV

CÁP CHỐNG CHÁY NHIỀU LÕI KHÔNG CÓ GIÁP BẢO VỆ – 0.6/1 KV

Tiêu chuẩn áp dụng : IEC 60502-1, IEC 60331

Kết cấu

1. Lõi dẫn điện : Đồng
2. Lớp chắn lửa : Băng Mi-ca
3. Lớp cách điện : XLPE
4. Lớp độn : Chất độn chống cháy
5. Lớp bọc ngoài : PVC chống cháy

Please follow and like us:

Please follow and like us:
Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo
Chat với chúng tôi