Hình ảnh chuyến công tác, làm việc với Đối tác chiến lược mới tại Liên bang Nga - của Công ty TNHH Dây và cáp điện Vạn Xuân và các Nhà phân phối công ty - năm 2020.