UA-149898074-2

Giá đồng thế giới cập nhật 2/1/2020

Giá đồng thế giới cập nhật 2/1/2020

Giá Đồng Thế Giới hôm nay  282.00 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COPPER

Giá hiện tại đang tăng 0.02 UScents / lb, tương đương 0.79% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 02/01/2020 | 10:00

 

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Copper (LME), grade A, minimum 99.9935% purity, cathodes and wire bar shapes, settlement price