UA-149898074-2

Công ty TNHH Dây và cáp điện Vạn Xuân lần đầu tiên cung cấp cáp cho điện lực TP Hồ Chí Minh