Công ty TNHH Dây và Cáp điện Vạn Xuân, Hoạt động vì cộng đồng tại xã Nậm Pung, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai.