CXV/S - AXV/S 3.6/6 (7.2) kV 3 lõi không giáp

CXV/S-AXV/S 3.6/6(7.2)kV

CÁP ĐIỆN LỰC, 3 LÕI, RUỘT ĐỒNG HOẶC NHÔM, KHÔNG GIÁP, CÓ VỎ BỌC

Tiêu chuẩn :TCVN 5935-2:2013, IEC 60502-2:2014

 • Cấu trúc: Cu(AL)/XLPE/CTS/PVC
 1. Ruột dẫn: Đồng mềm hoặc nhôm (cấp 2, nén chặt)
 2. Màn chắn ruột dẫn: Chất bán dẫn
 3. Cách điện : XLPE
 4. Màn chắn cách điện: Chất bán dẫn
 5. Màn chắn kim loại: Băng đồng
 6. Chất độn, băng quấn
 7. Vỏ bọc: PVC (loại ST2)
 • Nhận biết cáp: bằng băng màu nằm giữa màn chắn cách điện và màn chắn kim loại

 

 • Các lõi: Đỏ, vàng, xanh
 • Vỏ bọc: Màu đen
 • Cách nhận biết trên có thể thay đổi theo yêu cầu
 • Các đặc tính của cáp:
 • Điện áp định mức U0/U(Um): 3.6/6(7.2)kV
 • Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường : 900C
 • Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8 x D (D: đường kính ngoài của cáp)