CXV/DATA - AXV/DATA 3.6/6 (7.2)kV

CXV/DATA-AXV/DATA 3.6/6(7.2)kV

CÁP ĐIỆN LỰC, 1 LÕI, RUỘT ĐỒNG HOẶC NHÔM, CÓ GIÁP(2 DẢI BĂNG NHÔM), CÓ VỎ BỌC

Tiêu chuẩn :TCVN 5935-2:2013, IEC 60502-2:2014

 • Cấu trúc: Cu(AL)/XLPE/PVC/DATA/PVC
 1. Ruột dẫn: Đồng mềm hoặc nhôm (cấp 2, nén chặt)
 2. Màn chắn ruột dẫn: Chất bán dẫn
 3. Cách điện: XLPE
 4. Màn chắn cách điện: Chất bán dẫn
 5. Màn chắn kim loại: Băng đồng
 6. Lớp bọc phân cách: PVC
 7. Giáp kim loại: Hai dải băng nhôm
 8. Vỏ bọc: PVC( loại ST2)
 • Nhận biết cáp :
 • Cách điện:Màu tự nhiên
 • Vỏ bọc: Màu đen hoặc theo yêu cầu
 • Các đặc tính của cáp:
 • Điện áp định mức U0/U(Um): 3.6/6(7.2)kV
 • Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường : 900C
 • Bán kính uốn cong nhỏ nhất:12 x D (D: đường kính ngoài của cáp)