CXV/DATA - AXV/DATA 3.6/6 (7.2)kV 3 lõi có giáp

CÁP ĐIỆN LỰC, 3 LÕI, RUỘT ĐỒNG HOẶC NHÔM , CÓ GIÁP (2 DẢI BĂNG NHÔM), CÓ VỎ BỌC

Tiêu chuẩn :TCVN 5935-2:2013, IEC 60502-2:2014

 • Cấu trúc: Cu(AL)/XLPE/PVC/DATA/PVC
 1. Ruột dẫn: Đồng mềm hoặc nhôm ( cấp 2, nén chặt)
 2. Màn chắn ruột dẫn: Chất bán dẫn
 3. Cách điện: XLPE
 4. Màn chắn cách điện: Chất bán dẫn
 5. Màn chắn kim loại: Băng đồng
 6. Chất độn, băng quấn
 7. Lớp bọc phân cách: PVC
 8. Giáp kim loại: Hai dải băng nhôm
 9. Vỏ bọc: PVC (loại ST2)
 • Nhận biết cáp : bầng băng màu nằm giữa màn chắn cách điện và màn chắn kim loại
 • Các lõi: Đỏ, vàng, xanh
 • Vỏ bọc: Màu đen
 • Cách nhận biết trên có thể thay đổi theo yêu cầu
 • Các đặc tính của cáp:
 • Điện áp định mức U0/U(Um): 3.6/6(7.2)kV
 • Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường : 900C
 • Bán kính uốn cong nhỏ nhất:12 x D (D: đường kính ngoài của cáp)