Khu đô thị mới Đặng Xá II – Long Biên – Hà Nội

Tên dự án: Khu đô thị mới Đặng Xá II – Long Biên – Hà Nội

Địa điểm: Khu đô thị mới Đặng Xá II – Long Biên – Hà Nội

Năm:

Sản phẩm cung cấp: Nhà ở, khu dân cư, chung cư, khu đô thị

Tên Công trình / Dự án:

Khu đô thị mới Đặng Xá II – Long Biên – Hà Nội

Chủ Đầu tư:

CÔNG TY KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VIGLACERA