Khu Chung cư Cán bộ nhân viên

Tên dự án: Khu Chung cư Cán bộ nhân viên

Địa điểm: Khu Chung cư Cán bộ nhân viên

Năm:

Sản phẩm cung cấp: Nhà ở, khu dân cư, chung cư, khu đô thị

Tên Công trình / Dự án:

Khu Chung cư Cán bộ nhân viên

 

Chủ Đầu tư:

Bộ Tài nguyên và Môi trường