Khu Chung cư Cán bộ Chiến sĩ

Tên dự án: Khu Chung cư Cán bộ Chiến sĩ

Địa điểm: Khu Chung cư Cán bộ Chiến sĩ

Năm:

Sản phẩm cung cấp: Nhà ở, khu dân cư, chung cư, khu đô thị

Tên Công trình / Dự án:

Khu Chung cư Cán bộ Chiến sĩ

Chủ Đầu tư:

Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc Phòng