Hạ tầng khu Shophouse Habor City - Sonasea Vân Đồn - Quảng Ninh

Tên dự án: Hạ tầng khu Shophouse Habor City - Sonasea Vân Đồn - Quảng Ninh

Địa điểm: Habor City - Sonasea Vân Đồn - Quảng Ninh

Năm:

Sản phẩm cung cấp: Nhà ở, khu dân cư, chung cư, khu đô thị