Hạ tầng khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Huệ - TP.Quảng Trị

Tên dự án: Hạ tầng khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Huệ - TP.Quảng Trị

Địa điểm: Quảng Trị

Năm:

Sản phẩm cung cấp: Nhà ở, khu dân cư, chung cư, khu đô thị