Dự án hạ tầng khu đô thị Phương Đông, Vân Đồn, Quảng Ninh.

Tên dự án: Dự án hạ tầng khu đô thị Phương Đông, Vân Đồn, Quảng Ninh.

Địa điểm: Vân Đồn, Quảng Ninh

Năm:

Sản phẩm cung cấp: Nhà ở, khu dân cư, chung cư, khu đô thị

Nhà thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư A&E Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp Quảng Ninh